elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 10.12.2022

Majątek i struktura własnościowa szkoły

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia  jest jednostką organizacyjną Miasta Bytomia, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony na nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

 

Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 5 zapisana w księdze wieczystej pod numerem KA1Y/00010099/6, (karta mapy 27, obręb Bytom,  dzielnica śródmieście), stanowiąca własność Miasta Bytom.

 

Wymieniona działka gruntu zabudowana jest:

·        3  kondygnacyjnym  budynkiem szkoły , o powierzchni użytkowej 4820 m2  i kubaturze 23480 m3,

·        1 kondygnacyjnym budynkiem sali gimnastycznej  o powierzchni użytkowej 292 2 i kubaturze 3380 m3.

 

Stan majątku na 31 października 2021:

 

    Środki trwałe - wartość 3 050 803,64 zł.

    Pozostałe środki trwałe - wartość  625 783,86 zł.

    Zbiory biblioteczne - wartość 64 916,62 zł.

    Wartości niematerialne i prawne - wartość 43 646,91 zł.

 

Stan majątku na 31 grudnia 2021:

 

    Środki trwałe - wartość 3 050 803,64 zł.

    Pozostałe środki trwałe - wartość  632 285,37 zł.

    Zbiory biblioteczne - wartość 63 916,62 zł.

    Wartości niematerialne i prawne - wartość 43 825,91 zł.

   

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Katarzyna Łoza
Wprowadził informację: Katarzyna Łoza
Edytował informację: Anetta Adamiak
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 09.12.2021
Data udostępnienia informacji: 09.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 26.04.2022
Liczba wyświetleń: 186
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
26.04.2022
13:42:21
edycja
Anetta Adamiak
Majątek i struktura własnościowa szkoły
26.04.2022
13:42:15
edycja
Anetta Adamiak
Majątek i struktura własnościowa szkoły
14.12.2021
07:36:06
edycja
Katarzyna Łoza
Majątek i struktura własnościowa szkoły
10.12.2021
08:18:35
edycja
Katarzyna Łoza
Majatek i struktura własnościowa szkoły
10.12.2021
08:03:12
edycja
Katarzyna Łoza
Majatek i struktura własnościowa szkoły
10.12.2021
03:50:26
edycja
Katarzyna Łoza
Majatek szkoły
10.12.2021
03:49:48
edycja
Katarzyna Łoza
Majatek szkoły
09.12.2021
03:51:55
edycja
Katarzyna Łoza
Majatek szkoły
09.12.2021
03:51:24
edycja
Katarzyna Łoza
Majatek szkoły
09.12.2021
03:49:53
dodanie
Katarzyna Łoza
Majatek szkoły