elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 10.06.2023

Przedmiot działalności i kompetencje

Celem liceum ogólnokształcącego jest kształcenie umożliwiające uzyskanie średniego wykształcenia, otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach wyższych, pomaturalnych i policealnych.

 

 

Do zadań szkoły należy m.in.

 

1)      umożliwianie uczniom zdobycia wiedzy, rozwoju ich talentów, zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,

 

2)      wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju,

 

3)      tworzenie pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego,

 

4)      podtrzymywanie tradycji i kultury regionalnej,

 

5)      prowadzenie działań zgodnych z przyjętym szkolnym programem wychowawczym  oraz szkolnym programem profilaktyki,

 

6)      umożliwianie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej,

 

7)      zapewnianie uczniom opieki pedagogicznej i psychologicznej,

 

8)      organizowanie opieki i pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dla tych, którym  z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy pomocy,

 

9)      zapewnianie uczniom bezpieczeństwa w szkole oraz w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę,

 

10)   współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

 

11)   organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia,

 

12)   zapewnienie nauczycielom i uczniom dostępu do internetu.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Katarzyna Łoza
Wprowadził informację: Katarzyna Łoza
Edytował informację: Katarzyna Łoza
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.12.2021
Data udostępnienia informacji: 13.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2021
Liczba wyświetleń: 215
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
14.12.2021
07:36:32
edycja
Katarzyna Łoza
Przedmiot działalności i kompetencje
13.12.2021
06:41:32
edycja
Katarzyna Łoza
Przedmiot działalnosci i kompetencje
13.12.2021
06:31:23
edycja
Katarzyna Łoza
Przedmiot działalnosci i kompetencje
13.12.2021
06:25:38
edycja
Katarzyna Łoza
Przedmiot działalnosci i kompetencje
13.12.2021
03:21:36
edycja
Katarzyna Łoza
Przedmiot działalnosci i kompetencje
13.12.2021
03:19:58
dodanie
Katarzyna Łoza
Przedmiot działalnosci i kompetencje